13.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Β σελ 7 + Ασκ στο ΤΕΤ
Β σελ 8-9
Για σπίτι (για Δευτέρα 18/9):
ΒΑ σελ 4,5,6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕ σελ 11-13
Για σπίτι:
Χ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

Τα βιβλία θα παραγγελθούν από το σχολείο. Το κόστος ανέρχεται στα 50,24 ευρώ.
Καλή σχολική χρονιά!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Β σελ. 12-14 (Κυρίως Γεωγραφικό Γλωσσάρι)
ΤΕ σελ. 5 (Έγινε στο σχολείο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΤ : Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ