13.12.2022- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ 🎅

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψαμε το Επαναληπτικό.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Κάναμε τα προβλήματα 10, 11, 12.
Για το σπίτι
Από τη φωτοτυπία την άσκηση 8.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Έχουμε για το σπίτι companion και τις υπόλοιπες λέξεις p. 42-43 (θα τις γράψουμε ορθ.) και p. 44(ασκήσεις).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση