13.2.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

Κατά λάθος διαγράφηκαν τα μαθήματα της χθεσινής ημέρας. Τα επανέφερα και μπορείτε να τα δείτε.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Είχαμε μια πρώτη επαφή με το λεξικό και ξεκινήσαμε να βρίσκουμε σε αυτό απλές λέξεις.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: η ίδια.
Ορθογραφία μόνο άγνωστη και αρσενικά ουσιαστικά σε -ος,
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 65 ασκ. 1, 2, σελ. 67 ασκ. 7.
Όποιος δεν έχει λεξικό να το αγοράσει άμεσα γιατί θα το χρειαστούμε τις επόμενες ημέρες. Το φέρνουμε κάθε μέρα μαζί μας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 72-73.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 67, 68.
Αύριο τεστ στις προπαίδειες 2, 5, 7.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ


Θα έχουν :
Student’s book p.50 ανάγνωση την ιστορία
Γραφή δύο φορές /ορθογραφία τις λέξεις ball, doll, kite
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ