13.3.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Β.Μ. σελ. 56 και 57 (ανάγνωση)
σελ. 56 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Ο αρχισιδηρουργός…ερημιά”
Β.Α. σελ. 120 ασκ. 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. (Α’ Τεύχος) σελ. 160 ασκ. 4 την πρωτή σειρά των πολλαπλασιασμών με επαλήθευση

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β.Μ. σελ. 92

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Γράψαμε τεστ unit 16-20

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση