14.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Φέρνω αύριο τετράδιο Γλώσσας για να κολλήσουμε ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Για το σπίτι
Από τετράδιο ασκ. 6, 7.
Β.Α. σελ. 31-32 ασκ. 1,2.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Ελέγξαμε τις εργασίες που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 68 γράψαμε το συμπέρασμα.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion unit 10B (Ορθ. λέξεις, θεωρία κι ασκήσεις).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 46-48 Κεφάλαιο 12.
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 12.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση