14.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Το ευ.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 86 – 87.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 89 τις 4 πρώτες προτάσεις.
Γραφή + Ορθογραφία : ΕΥ, ευ, Δευτέρα, ευχαριστώ, η ευχή (5 φορές), Παρασκευή, ευγενικός, το αλεύρι (5 φορές).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 88 – 89.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 44 τη δεύτερη στήλη, σελ. 29 την 1η στήλη, σελ. 30 την 1η στήλη.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 29 – 30 τα υπόλοιπα.
Τετράδιο (Οι αριθμοί από το 50 έως το 60.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Review g, h, i, j και τις λέξεις που ξεκινούν από τα γράμματα αυτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση