14.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
– ΤΕΤ Ασκ για τα Μέρη του Λόγου
– Επανάληψη τους Χρόνους των Ρημάτων
– ΒΑ σελ 10 Ασκ 1
Για το σπίτι
– ΒΑ σελ 14 Ασκ 6-7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Για το σπίτι:
– ΤΕΤ Ασκ: Κάνω κάθετα τις πράξεις:
7.804+1.398=
7.804-1.398=
78×24=
5.942:5=

– (Προαιρετικά: ΒΑ σελ 16-17 Ασκ 5+6)

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ