14.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε : Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 8-9

Κάθε Πέμπτη που έχουν Μουσική πρέπει να έχουν μαζί τους τον κίτρινο φάκελο και το πεντάγραμμο.
Για το σπίτι έχουν :
Δεν έχουν ασκήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 6-8
Για το σπίτι έχουν:
Δεν έχουν Ασκήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ