14.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από την σελ. 10 του βιβλίου την 2η στροφή
Ανάγνωση σελ. 10 του Βιβλίου
Β.Α. σελ. 2 ασκ. 1,3
σελ. 3 ασκ. 5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 10 ασκ. 7 και σελ. 11 ασκ. 9 και 10.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Την επόμενη φορά θα γράψουμε ορθογραφία την αλφάβητα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ