14.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις απο το ΒΑ σελ. 2 έως 4.
Για το σπίτι
1) Γραφή χ 2 και ορθογραφία την 6η και 7η στροφή, ΒΜ σελ. 10. (ο Σεπτέμβρης… αρχινήσει)
3) ασκήσεις 1,2,3,4 απο ΒΑ σελ. 5 και 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Είμαστε στο Κεφ. 1ο “θυμάμαι ο, τι έμαθα απο τη Γ’ τάξη” .
Κάναμε ασκήσεις απο το ΒΜ σελ. 8,9 και απο το Τε.
Για το σπίτι:
Ασκήσεις 1,2,3 απο το ΒΑ σελ. 5-6

ΙΣΤΟΡΙΑ

Λόγω της σημερινής ημέρας, την ώρα της Ιστορίας επισκέφθηκαμε το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Στον χώρο του μοναστηριού υπάρχει το εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού.
Μιλήσαμε για τον Σταυρό, (δόθηκε σχετική φωτοτυπία) επομένως για τη Δευτέρα δεν έχουμε Ιστορία.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ