14.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις.
Β.Α. σελ. 4 ασκ. 2, σελ. 6 ασκ. 1,2, σελ. 7 ασκ. 3 και γράψαμε θεωρία για τις μετοχές.
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 8-9 ασκ. 2,3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Στο τετράδιο κολλήσαμε φωτοτυπίες και λύσαμε 1,2,3,4,5.
Για το σπίτι
Από το τετράδιο ασκ. 6,7,11

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε και ολοκληρώσαμε το Κεφ. 1 σελ. 10-11.
Τ.Ε. σελ. 4 ασκ. 1
Για το σπίτι
Μελετώ το υπόλοιπο Κεφάλαιο 1.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Καλή σχολική χρονιά εύχομαι σε όλα τα παιδιά . Σήμερα ξεκινήσαμε από το student’s book κάνοντας επανάληψη στο λεξιλόγιο και την γραμματική. Για το σπίτι θα έχουν την σελίδα 6.Θα συνεχίσει η επανάληψη και στα επόμενα μαθήματα.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Τα βιβλία θα παραγγελθούν από το σχολείο. Το κόστος ανέρχεται στα 77,36 ευρώ.
(περιλαμβάνεται και το βιβλίο γραμματικής που θα χρησιμοποιηθεί και στην ΣΤ’ τάξη)
Καλή σχολική χρονιά!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ