14.11.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

  1. Αύριο θα κάνουν μόνο το μάθημα της Μουσικής. Τις υπόλοιπες ώρες θα κάνουμε πρόβα.
  2. Η γιορτή μας δεν θα γίνει την Πέμπτη αλλά την Τετάρτη.
  3. Την Πέμπτη δεν ερχόμαστε σχολείο.
  4. Σήμερα δε βάλαμε κάτι για το σπίτι, οπότε για Παρασκευή έχουν ό,τι μαθήματα είχαν.
  5. Παρακαλώ πολύ να μάθουν απέξω τα λόγια τους!

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
1) Β
-Ενότητα 5 –> Κείμενα για το Πολυτεχνείο
-Ενότητα 4 –> σελ 50-51
2) ΤΕΤ
– Συναισθήματα vs χαρακτηρισμός

Για σπίτι:
1) ΤΕΤ Ασκ. από Β σελ 50-51
Χαρακτηρίζω τον Μάγκα και αιτιολογώ τους χαρακτηρισμούς μέσα από το κείμενο.
* επιλέγω 3 επίθετα απ’ το Β σελ 51 (2 θετικού και 1 αρνητικό ή το ανάποδο)
** χρησιμοποιώ για την αιτιολόγηση διαφορετικό σύνδεσμο κάθε φορά (γιατί, επειδή, διότι, αφού, καθώς)

2) Φωτογραφίζω το/τα κατοικίδιό/ά μου και πατάω το ακόλουθο κουμπί για να ανεβάσω την/τις ανεβάσω

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

BA σελ 150-155 Ασκ 1,4,7

ΙΣΤΟΡΙΑ

Γράψαμε Επαναληπτικό

ΦΥΣΙΚΑ

Δεν προχωρήσαμε…

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (από Δευτέρα)

Μαθαίνω τα στοιχεία του οριζόντιου διαμελισμού Β σελ 33-34
Απαντάω στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο (χωρίς βοήθεια) 🤔

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε Student’s p.26
H/W : companion p. 28
(Ορθ. τις λέξεις)

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ