14.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 51-52.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 69 τη θεωρία για τα διαλυτικά.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 52.
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή σελ. 52: Βλέπει σε μια σελίδα πολλά ονόματα χωρών.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 71 ασκ. 1, 2, 3 (συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Μάθαμε να βρίσκουμε το διπλάσιο.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 87-88 ασκ. 10, σελ. 88 πρόβλημα β.
Τετράδιο.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ.85 ασκ. 5, σελ. 86 ασκ. 7, σελ. 87 ασκ. 9.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

workbook p.22
1)ανάγνωση τις λέξεις της σελιδας
2)Γραφη μια φορά τα σχολικά που έχει στην άσκηση 2 π.χ. pen

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ