14.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Δευτέρα (20/11) θα γράψουμε Διαγώνισμα στα Μαθηματικά στα εξής:

  1. Κάθετοι πολλαπλασιασμοί και επαληθεύσεις (Β.Α. σελ. 66 και 67)
  2. Κάθετες προσθέσεις και αφαιρέσεις με επαληθεύσεις (Β.Α. σελ. 68)
  3. Προβλήματα (Διαβάζω τις φωτοτυπίες από το Τετράδιο των Μαθηματικών)

ΓΛΩΣΣΑ

Τετράδιο Εργασιών σελ. 43 ανάγνωση το κείμενο
Βιβλίο σελ. 59 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Οι βράχοι…σπαθί”
Στο Τετράδιο της Γλώσσας κλίνω τα ουσιαστικά “ο παππούς, η θάλασσα, το δάσος” στον Ενικό και στον Πληθυντικό Αριθμό.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 109 ασκ. 9 (α,β,γ)
Τετράδιο Μαθηματικών λύνω τα υπόλοιπα προβλήματα

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p.22
1) (Γραφη/ορθ. τις υπόλοιπες λέξεις 8-13)
2) Άσκηση 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ