14.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Γλώσσα για αύριο

Β.Α. σελ. 75 ασκ. 6, σελ. 76 ασκ. 7, σελ. 104 ασκ. 16.

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου γράφουμε Επαναληπτικό στην 2η Ενότητα της Ιστορίας στα Κεφάλαια 5, 6, 8, 10.

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Θεωρία και ασκήσεις στο τετράδιο για τα κριτήρια διαιρετότητας 2, 5, 10, 3, 9.
Για το σπίτι
Β.Α. 88 ασκ. 1, 2, σελ. 89 ασκ. 3, 4, σελ. 90 ασκ. 5.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Εξετάσαμε το μάθημα που είχαμε.
Β.Α. σελ. 31-32 Κεφάλαιο 9.
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο 9.

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.

ΑΓΓΛΙΚΑ


Companion p.31-33
1)γραφη/ορθ.λεξεις)
2)Να διαβάσω την θεωρία της γραμματικής
3)Να μάθω τα ordinals-first,second…

-ομιλος:workbook p.22 (exe.2,3,5)

ΓΑΛΛΙΚΑ

Για το σπίτι:

1) Βιβλίο γραμματικής σελ. 14 ασκ. 5 και σελ. 19 ασκ. 1
2) cahier d’activités σελ. 10 ασκ. 1+2 και σελ. 11 ασκ. 3


2) livre de l’élève σελ. 18 ασκ. 2+4 – σελ. 19 ασκ. 1 (μπλε)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 13 ασκ. 25, σελ. 14 (b) , σελ. 15 ασκ. 26, σελ. 16 ασκ. 1
ΤΕΣΤ : ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ( Γερμανία, Αυστρία , Ελβετία και Λίχτενστάιν) και να ξέρετε τα ρήματα spielen, machen, bin (κλίση + μετάφραση)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 26-28 Κεφάλαιο 6.
Για το σπίτι
Μελετώ τα σημειωμένα στη σελίδα 28.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ