14.12.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το παζάρι στον χώρο του σχολείου.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Β.Α. σελ. 43
Για το σπίτι:
Βιβλίο σελ. 9 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Το φτυάρισμα…δρόμου»
Στο Τετράδιο της Γλώσσας γράφω μια παράγραφο για το ελαφάκι και κλίνω το ρήμα «ακουμπώ» στον Ενεστώτα, Παρατατικό, Αόριστο και Υπερσυντέλικο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Τετράδιο Εργασιών σελ. 25,26,27,28 ασκ. 1 και σελ. 29 ασκ. 4.
Για το σπίτι: Β.Α. σελ. 49 ασκ. 4, σελ. 41 ασκ. 3 και σελ. 40 ασκ. 1.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 54.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion p.30-31(επαναληπτικες ασκησεις).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ