14.2.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ιστορίας στον Τρωϊκό Πόλεμο την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου!

Την Παρασκευή φέρνω το Β’ Τεύχος του Τετραδίου Εργασιών της Γλώσσας

Αύριο φέρνω το Γ’ Τεύχος του Τετραδίου Εργασιών των Μαθηματικών

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε στην τάξη τισ σελίδες 34, 35, 36, 37 και 40 από το Βιβλίο και από τις Βοηθητικές Ασκήσεις τις σελίδες 81, 85, 87 ασκ. 7 και 88.

Για το σπίτι
Βιβλίο Μαθητή σελ. 34 και 35 (ανάγνωση)
Από την σελ. 34 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από «Αναρωτιέμαι…συμμαθητές»
Β.Α.: σελ. 86 ασκ. 5 και 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε στην τάξη
Βιβλίο σελ. 70 και 71, καθώς και πράξεις στο Τετράδιο

Για το σπίτι
Βοηθητικές Ασκήσεις Α’ Τεύχος σελ. 121.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Γράφω στο τετράδιο γραφής την άρνηση και την ερώτηση του ρήματος play(present simple). Companion p. 48 (γραφη όλες τις λέξεις κι ορθ. από 2-5).
Ομιλος:Grammar lesson 12 (ασκήσεις 4 και 5).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση