14.2.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση με το λεξικό.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 32.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 32.
Γραφή και Ορθογραφία: το πορτοκαλί συννεφάκι πάνω πάνω με τα λόγια του Κοραή.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 132.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Κολλήσαμε στο τετράδιο το λουλούδι με την προπαίδεια του 7.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 62 και σελ. 69 προβλήματα Α και Β.
Αύριο τεστ στις προπαίδειες 6 και 7!!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ


Θα έχουν :
Student’s book p.50 ανάγνωση την ιστορία
Γραφή δύο φορές /ορθογραφία τις λέξεις ball, doll, kite
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ