14.2.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Φέρνω το β’ τεύχος του Τετραδίου Εργασιών της Γλώσσας

Για την εκδρομή την Πέμπτη τα χρήματα είναι 2€.

Αύριο δεν φέρνουμε βιβλία

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 46 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία 
από «Αυτή που φωνάζει…τι δώρο να της κάνω»
Άγνωστη ορθογραφία: 3 προηγούμενες ορθογραφίες
Β.Α. σελ. 108
        σελ. 114 ασκ. 6
σελ. 124 ασκ. 8
σελ. 125 και 126

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β.Α. σελ. 145 και λύνω τα προβλήματα στο Τετράδιο των Μαθηματικών (Συνοδευτικό Υλικό)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 83

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Γράψαμε το τεστ ,δεν έχουμε κάτι για την επόμενη φορά

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ