15.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

Αύριο δε φέρνω καθόλου βιβλία.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Επανάληψη ό,τι μάθαμε για το ΑΙ.
Κάναμε το ΟΙ.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 21-22.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βοηθητικές ασκήσεις: σελ. 24 τις 4 πρώτες προτάσεις.
Γραφή και Ορθογραφία: ΟΙ, οι , η άνοιξη, το πλοίο (5 φορές).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 20 την άσκηση 18 και σελ. 23.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξηγήσαμε αναλυτικά τι σημαίνει μονάδες και τι δεκάδες και πώς φτιάχνουμε έναν αριθμό στον άβακα.
Βοηθητικές ασκήσεις: σελ. 55 ασκ. 9, 10.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές ασκήσεις:σελ. 53 ασκ. 5, σελ. 54 ασκ. 6, 7, σελ. 55 ασκ. 11.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε από το Student’s το γράμμα Ii igloo-ice cream .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση