15.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 122,123
Γραφή στο πρόχειρο
Από τετράδιο εργασιών σελ 34

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 124,125


Πλέον τη γραφή θα τη γράφουν μόνοι τους. Θα κοιτάζουν το πρόχειρο και θα κάνουν αντιγραφή.


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 127

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 128

Να φέρουν το τετράδιο εργασιών δ τεύχος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε επανάληψη Pp pen, pencil ΚΑΙ τις ασκήσεις στο Student’s.
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ