15.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 26 και σελ. 27 τη δεύτερη άσκηση.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 26 το μισό κείμενο (μέχρι εκεί που λέει: κάνε μια ευχή.)
Γραφή + Ορθογραφία : το απόγευμα, ευρώ (5 φορές), η προσευχή, ο εύκολος (5 φορές). Κάνω επανάληψη και τις χθεσινές λέξεις.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 90 και σελ. 92 την άσκηση 14.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 31, σελ. 33 την 1η στήλη, σελ. 34 την 1η στήλη.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 33 – 34 τα υπόλοιπα.
Τετράδιο (Οι αριθμοί από το 60 έως το 70.) Μαθαίνω απέξω τέλεια να ανεβοκατεβαίνω.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Review g, h, i, j και τις λέξεις που ξεκινούν από τα γράμματα αυτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση