15.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Από βιβλίο σελ 27-29Για το σπίτι
Γραφή και ορθογραφία από βιβλίο σελ 28 “Τα φρόντισαν…. απελευθέρωσαν” (3 φορές)
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 28(3 φορές)
Άσκηση στο τετράδιο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 11-13


Στα βιβλία μαθηματικών ΔΕΝ θα κάνουμε όλες τις ασκήσεις γιατί είναι εκτός ύλης.
Για το σπίτι
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 14


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Companion γραφη τις λέξεις από το unit 17 (summer, winter…) και τις ασκησεις.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση