15.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

Λόγω των προβλέψεων για δυσμενείς καιρικές συνθήκες την Πέμπτη, η επίσκεψή μας στο Archaeolab αναβάλλεται για την 23η Μαρτίου.

Κόστος 12 ευρώ εκ των οποίων, 10 ευρω θα δοθούν στο εργαστήριο και 2 ευρώ για τη μετακίνηση).

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Προχωρήσαμε στο κείμενο του ΒΜ σελ. 93. Δουλέψαμε το κείμενο και μιλήσαμε για τις χρονικές προτάσεις. Μάθαμε να ξεχωρίζουμε τις κύριες απο τις δευτερεύουσες.
Θεωρία στο ΒΑ σελ. 36.
Επιμένουμε στο να ξέρουν τους συνδέσμους που εισάγουν τις κύριες προτάσεις.

Κάναμε εξάσκηση στο ΒΜ. εως σελ. 97 και απο ΒΑ σελ. 41 και τις ασκήσεις λεξιλογίου σελ. 39,40
Για το σπίτι:
1) Κάθε Παρασκευή τα παιδιά γράφουν άγνωστη ορθογραφία.
2) Ανάγνωση το κείμενο της σελ.93
3) ασκήσεις ΒΑ σελ. 41 εως 43 (2,3,4)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Δεν είχαμε Μαθηματικά.
Για το σπίτι: –


ΙΣΤΟΡΙΑ

Για την Παρασκευή σελ. 81,82.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα παιδια ολοκλήρωσαν την εργασία τους με θέμα “πολιτισμοί άλλων χωρών”.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλήσαμε για το Σύμβολο της Πίστης. Δόθηκε φωτοτυπία με τη μετάφραση.

Μιλήσαμε για τη Β’ Κυριακή της Σαρακοστής που λέγεται Κυριακή Γρηγορίου του Παλαμά.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε student’s p. 54-55
H/W:Companion p. 48(Γ/Ο λέξεις) και p. 49(ασκήσεις).

Ομιλος: workbook p. 42-43 (τελειώσαμε όλο το unit 15 στο Grammar).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση