15.04.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 32-36 εκτός από ασκ 4,5,6
Γραφή στο πρόχειρο
Από τετράδιο εργασιών σελ 52
Από βιβλίο σελ 52,53


Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 34 ασκ 4,5,6
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 52,53(3 φορές)


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 166-168,171

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 169, 170

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚα

Student’s Vv violin, van ΚΑΙ τις ασκησεις workbook

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ