15.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 29.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 50 άσκηση 2.
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 50 όλο το κείμενο.
Γραφή και Ορθογραφία: το ρήμα κάνω όπως το κολλήσαμε στη γραφή.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 30.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάσκηση στην παρεούλα τoυ 20 και πρόσθεση με πάτημα στο 20.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 123 άσκηση 2 την πρώτη στήλη και σελ. 124 “πατάω στο 20”.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 123 άσκηση 1 και τη δεύτερη στήλη από την άσκηση 2. Εάν δυσκολεύομαι, χρησιμοποιώ την κίτρινη αριθμογραμμή μου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε το Rr(rain, rainbow, rabbit).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση