15.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ (από χθες)

Κάναμε:
– ΤΕΤ Ασκ για τα Μέρη του Λόγου
– Επανάληψη τους Χρόνους των Ρημάτων
– ΒΑ σελ 10 Ασκ 1
Για το σπίτι
– ΒΑ σελ 14 Ασκ 6-7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Β σελ 7
Για το σπίτι:
ΤΕ σελ 7-8 Ασκ 2,3,5,6
ΒΑ -> ❌

ΙΣΤΟΡΙΑ

Φωτοτυπία – Επιγραμματική Επανάληψη της Ιστορίας της Δ’ Δημοτικού (μαθαίνω)
Β & ΤΕ -> ❌

ΦΥΣΙΚΑ

Β & ΤΕ -> ❌

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ