15.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Μάθαμε το γράμμα Αα.
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 10-14

Τα τετράδια να τα έχουν μαζί τους κάθε μέρα.

Κάθε Πέμπτη που έχουν Μουσική πρέπει να έχουν μαζί τους τον κίτρινο φάκελο και το πεντάγραμμο.
Για το σπίτι έχουν :
Γραφή στο κόκκινο τετράδιο το γράμμα Αα.
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 9-12
Για το σπίτι έχουν:
Δεν έχουν Ασκήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ