15.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο σελ. 12 και 13 ανάγνωση
Βιβλίο σελ. 13 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Αυτά τα παιδιά…δάσκαλό τους”
Β.Α. σελ. 10
σελ. 11 ασκ. 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ