15.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

ΓΛΩΣΣΑ


Δεν είχαμε σήμερα Γλώσσα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Είμαστε στο Κεφ. 1ο “θυμάμαι ο, τι έμαθα απο τη Γ’ τάξη” .
Κάναμε ασκήσεις απο το Τε σελ. 7 και τις αφαιρέσεις απο το ΒΑ σελ. 4
Για το σπίτι:
Ασκήσεις 7,8,9 (απο την 9η άσκηση, μόνο τις προσθέσεις), ΒΑ σελ. 3,4

ΙΣΤΟΡΙΑ

Λόγω της σημερινής ημέρας, την ώρα της Ιστορίας επισκέφθηκαμε το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Στον χώρο του μοναστηριού υπάρχει το εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού.
Μιλήσαμε για τον Σταυρό, (δόθηκε σχετική φωτοτυπία) επομένως για τη Δευτέρα δεν έχουμε Ιστορία.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε στο student’s τις επαναληπτικες ασκήσεις. Έχουν για το σπίτι να μάθουν τις λέξεις από το companion (0.1-0.20) αφού τις γράψουν πρώτα μια φορά γραφή.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Είδαμε βίντεο με θέμα τον Τίμιο Σταυρό και την Ύψωσή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ