15.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψαμε Έκθεση περιγραφής του αυτοκινήτου μας
Για σπίτι (από Τετάρτη 13/9):
ΒΑ σελ 4,5,6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΑ σελ 1 Ασκ 1,2,4
Για σπίτι:
ΒΑ σελ 1 Ασκ 3
ΒΑ σελ 1 Ασκ 2 –> τη διαβάζω γιατί θα γράψουμε αντίστοιχη άσκηση τη Δευτέρα
ΒΑ σελ 2 Όλη
ΒΑ σελ 3 Ασκ 1 + 4
Τετράδιο Εργασιών (α’ τεύχος)Βοηθητικές Ασκήσεις (α΄ τεύχος)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Β σελ 12-13 – ΤΕΤ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Την περίοδο του Μεσαίωνα που επικρατεί η απολυταρχία** και ο θρησκευτικός παρωπιδισμός*** εμφανίζεται το κίνημα της Αναγέννησης.

Η Αναγέννηση είναι ένα καλλιτεχνικό και πνευματικό κίνημα που εμφανίστηκε στα μέσα του 14ου αιώνα στη Βόρεια Ιταλία.
(καλλιτεχνικό) Οι άνθρωποι του πνεύματος στράφηκαν στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού.
(πνευματικό) Οι Ουμανιστές (ή Ανθρωπιστές), επηρεασμένοι κι απ’ τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό, πίστεψαν στην αξία της γνώσης και έδωσαν έμφαση στον άνθρωπο και στις δυνατότητές του.

** απολυταρχία: Η βασιλεία, η άσκηση της εξουσίας κατά “το δοκούν” του βασιλιά
*** θρησκευτικός παρωπιδισμός: Η Εκκλησία ανάγαγε τα πάντα στον θεό καταδικάζοντας οποιαδήποτε διαφορετική σκέψη ή θεώρηση της ζωής.
Βιβλίο

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε student’s Unit 1.
Homework:Companion p.6-7 (revision exercises).

ΓΑΛΛΙΚΑ

Στο μάθημα κάναμε επανάληψη όλων των ρημάτων (3 γκρουπ).

Για το σπίτι:
1) copie et dictée les 4 verbes (etre-avoir-aller-venir > grammatix pg. 71)
2) grammatix pg. 56-57 + pg. 71 ex. 1

*Τα βιβλία θα παραγγελθούν από το σχολείο. Το κόστος ανέρχεται στα 50,24 ευρώ.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Β σελ. 12-14 (Κυρίως Γεωγραφικό Γλωσσάρι)
ΤΕ σελ. 5 (Έγινε στο σχολείο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΤ : Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ