15.1.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Επανάληψη στους κανόνες για τα ρήματα και τα ουσιαστικά.
Εξηγήσαμε τι είναι οι πτώσεις των ουσιαστικών και μάθαμε να κλίνουμε αρσενικά ουσιαστικά σε -ας.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 103 – 104.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: τετράδιο Γλώσσας “Ο χειμώνας στο παραμυθένιο δάσος”.
Γραφή και Ορθογραφία: τετράδιο Γλώσσας τις δύο πρώτες προτάσεις: O χειμώνας ……. νύχτα μεγάλη.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 103 μαθαίνω μόνο τα ονόματα των 4 πτώσεων (τίποτα άλλο από αυτή τη σελίδα), σελ. 104 μαθαίνω να κλίνω απέξω αρσενικά ουσιαστικά σε – ας.
Λύνω: σελ. 106 ασκ.1 και σελ. 108 ασκ.5 και 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στην προπαίδεια του 5.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ.13 τα προβλήματα 7Α και 7Β.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ.13 ασκ. 6 και σελ. 14.
Μαθαίνω να απαντάω γρήγορα και σε μπερδεμένα παραδείγματα της προπαίδειας του 5.
Κάνω εξάσκηση και με το “λουλούδι” της προπαίδειας του 5 που έχουμε κολλήσει στο τετράδιο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Ανάγνωση-student’s book p.34 (my family)ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ