15.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

Την Δευτέρα (20/11) θα γράψουμε Διαγώνισμα στα Μαθηματικά στα εξής:

  1. Κάθετοι πολλαπλασιασμοί και επαληθεύσεις (Β.Α. σελ. 66 και 67)
  2. Κάθετες προσθέσεις και αφαιρέσεις με επαληθεύσεις (Β.Α. σελ. 68)
  3. Προβλήματα (Διαβάζω τις φωτοτυπίες από το Τετράδιο των Μαθηματικών)

Ανακοίνωση για την επόμενη εβδομάδα, υπάρχει επισυναπτόμενη στο Συνοδευτικό Υλικό

ΓΛΩΣΣΑ

Τετράδιο Εργασιών σελ. 43 ανάγνωση το κείμενο
Βιβλίο σελ. 59 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Οι βράχοι…σπαθί”
Στο Τετράδιο της Γλώσσας κλίνω τα ουσιαστικά “ο παππούς, η θάλασσα, το δάσος” στον Ενικό και στον Πληθυντικό Αριθμό.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε: Β.Α. σελ. 110 το δ, ασκ. 10, σελ. 111, σελ. 112 ασκ. 14.
Για το σπίτι:
Β.Α. σελ. 114 ασκ. 2,3

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 41 και 43 (η φωτοτυπία υπάρχει στο συνοδευτικό υλικό)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ