15.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου γράφουμε Επαναληπτικό στην 2η Ενότητα της Ιστορίας στα Κεφάλαια 5, 6, 8, 10.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Β.Μ. σελ. 53.
Για το σπίτι
Β.Μ. σελ. 54,
Β.Α. σελ. 101 ασκ. 9, 11, σελ. 102 ασκ. 12.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ


Companion p.31-33
1)γραφη/ορθ.λεξεις)
2)Να διαβάσω την θεωρία της γραμματικής
3)Να μάθω τα ordinals-first,second…

-ομιλος:grammar p.239 exe.1 and p.40(exe.3,4)

ΓΑΛΛΙΚΑ

Για το σπίτι:

1) test Unité 1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

AB σελ. 13 ασκ. 25, σελ. 14 (b) , σελ. 15 ασκ. 26, σελ. 16 ασκ. 1
ΤΕΣΤ : ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ( Γερμανία, Αυστρία , Ελβετία και Λίχτενστάιν) και να ξέρετε τα ρήματα spielen, machen, bin (κλίση + μετάφραση)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 26-28 Κεφάλαιο 6.
Για το σπίτι
Μελετώ τα σημειωμένα στη σελίδα 28.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ