15.2.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση με το λεξικό.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 24 – 25, σελ. 26 ασκ.1 , σελ. 28 – 29.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: τετράδιο Γλώσσας.
Γραφή και Ορθογραφία: την τελευταία πρόταση από την ανάγνωση στο τετράδιο Γλώσσας (Κάποτε….).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 133.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 30 – 31.
Προπαίδεια του 8 (Βοηθ. Ασκήσεις σελ. 70 – 72).
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 73 – 74.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κολλήσαμε στο τετράδιο τις ημέρες της εβδομάδας. Στην φωτοτυπία που τους έδωσα, θα πρέπει να τις γράψουν με την σειρά στα κενά κουτάκια και να μάθουν να τις λένε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ