15.4.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Βιβλίο Μαθητή : σελ. 13, σελ. 27 – 28.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 48 τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ο.
Για το σπίτι
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 28.
Γραφή: δεν έχουμε.
Ορθογραφία: μόνο άγνωστη (δε γράψαμε σήμερα για να προλάβουν να δείξουν όλοι τη βιβλιοπαρουσίασή τους). Στην άγνωστη αύριο θα κλίνουμε και ουδέτερα ουσιαστικά σε -ο.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 50 – 51 ασκ.1, σελ. 52 ασκ. 4 και σελ. 53 ασκ. 6.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 28 – 29, σελ. 32 ασκ. β και γ.
Εξηγήσαμε τους αριθμούς μέχρι το 1000.
Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 40 – 41 – 42.
Αύριο φέρνω δ’ τεύχος Τετραδίου Εργασιών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγγλικά

Κάναμε student’s unit 7( I ‘m hungry). Για το σπιτι γραφη ορθ τις λέξεις apples, bananas, oranges, grapes ΚΑΙ Ανάγνωση το τραγουδάκι I like fruit

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ