18.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
BA σελ 147 Ασκ 3
Για το σπίτι:
Β σελ 17-18
– Ασκ 1: απαντώ την κουκίδα της ομάδας μου στο ΤΕΤ)
– Ασκ 2: απ’ το ποίημα της ομάδας μου υπογραμμίζω 3 εικόνες (που μπορώ να ζωγραφίσω ή να δω σε slow motion)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
1. Δεκαδικά κλάσματα ➡ Δεκαδικοί αριθμοί
1/10 = 0,1
3/100 = 0,003
57/10 = 5,7

3/5 = 3:5 = 0,6
ή
3/5 = 6/10 (ισοδύναμο με παρανομαστή 10 ή 100 ή 1.000….) = 0,6

2. Αξία θέσης ψηφίων

Δ Ε Μ δ ε χ
6 5 3 , 1 0 4


3. Πώς διαβάζονται:
3,17 ➡ 3 κόμμα 17
➡ 3 και 17 εκατοστά

53,404 ➡ 53 και 404 χιλιοστά
0,003 ➡ 3 χιλιοστά
0,17 ➡ 17 εκατοστά

4. ΒΑ σελ 12-14 Ασκ 1,2,5
Για σπίτι
ΒΑ σελ 13-14 Ασκ 3,4,6

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τις ακόλουθες ημερομηνίες η κάθε ομάδα θα μας παρουσιάσει ένα μάθημα απ’ τους εχθρούς του Βυζαντίου:
Παρασκευή 20/1/2023: 3η ομάδα – Μαθ. 18 σελ 55-56 και 4η ομάδα – Μαθ. 19 σελ 58-59
Δευτέρα 23/1/2023: 5η ομάδα – Μαθ. 21 σελ 64-65
Πέμπτη 26/1/2023: 1η ομάδα – Μαθ. 22Α σελ 67-68
Παρασκευή 27/1/2023: 2η ομάδα – Μαθ. 22Β σελ 68-69

Σκοπός είναι:
– να διαβάσουν μόνοι τους το κομμάτι που θα μοιραστούν με την ομάδα τους
– να το κατανοήσουν
– να το παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους σαν να αφηγούνται ένα περιστατικό

ΦΥΣΙΚΑ

TE σελ 82-83

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Βρίσκω από 1 φωτογραφία για κάθε φυτό ή ζώο που έχω αναλάβει και πατώ τα κουμπί από κάτω για να ολοκληρώσω την εργασία.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι έχουν από το student’s unit 13 να γράψουν μια παράγραφο, αντίστοιχη του Sherlock Holmes.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ