16.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Ενότητα 6
Για το σπίτι:
1. Β (β’ τεύχος) σελ 8-9 Διαβάζω το κείμενο
2. Ετοιμάζω ένα τραγούδι που μου αρέσει (Ελληνικό, χωρίς προσβλητικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που δεν αρμόζει στην ηλικία μου) και:
– το φέρνω εκτυπωμένο ή γραμμένο
– θα το απαγγείλω
– θα το τραγουδήσω

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕ α’ τεύχος σελ 61 Προβ 1 (1,2 –> συμπληρώνω τον πίνακα και φτιάχνω το ραβδόγραμμα)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τις ακόλουθες ημερομηνίες η κάθε ομάδα θα μας παρουσιάσει ένα μάθημα απ’ τους εχθρούς του Βυζαντίου:
Παρασκευή 20/1/2023: 3η ομάδα – Μαθ. 18 σελ 55-56 και 4η ομάδα – Μαθ. 19 σελ 58-59
Δευτέρα 23/1/2023: 5η ομάδα – Μαθ. 21 σελ 64-65
Πέμπτη 26/1/2023: 1η ομάδα – Μαθ. 22Α σελ 67-68
Παρασκευή 27/1/2023: 2η ομάδα – Μαθ. 22Β σελ 68-69

Σκοπός είναι:
– να διαβάσουν μόνοι τους το κομμάτι που θα μοιραστούν με την ομάδα τους
– να το κατανοήσουν
– να το παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους σαν να αφηγούνται ένα περιστατικό

ΦΥΣΙΚΑ

TE σελ 82-83

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Βρίσκω από 1 φωτογραφία για κάθε φυτό ή ζώο που έχω αναλάβει και πατώ τα κουμπί από κάτω για να ολοκληρώσω την εργασία.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι έχουν από το student’s unit 13 να γράψουν μια παράγραφο, αντίστοιχη του Sherlock Holmes.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ