16.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε :
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 40-44
Ανάγνωση από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 43 ασκ 8
Γραφή στο πρόχειρο

Για το σπίτι έχουν :
Γραφή
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 45
Ανάγνωση από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 43 ασκ 8(3 φορές)


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας για να δείτε τη γραφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 68,69,72,74

Για το σπίτι έχουν:
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 70

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε student’s and workbook Nn notebook, nose
.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ