17.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Από βιβλίο σελ 78
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 33,34 ασκ 14
Για το σπίτι
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 34, 35
Γραφή και ορθογραφία από βιβλίο σελ 78 την 1η πρόταση του κειμένου (3 φορές)
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 78
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Μάθημα 26 και στα 2 βιβλία εκτός από σελ 70 στο βιβλίο
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 78, 79 εκτός από ασκ 15, σελ 81 εκτός από ασκ 19
Στα βιβλία μαθηματικών ΔΕΝ θα κάνουμε όλες τις ασκήσεις γιατί είναι εκτός ύλης.
Για το σπίτι
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 79 ασκ 15,σελ 80Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p. 40 Ανάγνωση
Companion unit 13 (γραφη τις λέξεις)ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση