16.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Κολλήσαμε ασκήσεις και κάναμε ασκ. 1,2, 6,7.
Για το σπίτι
Από φωτοτυπία ασκ. 3,4,5.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Ελέγξαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Ασκ. 5 (το πρώτο σχήμα).
Για το σπίτι
Από ασκ. 5 (το δεύτερο σχήμα) και το β και ασκ. 6.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Κάναμε
Διορθώσαμε την άσκηση που είχαμε.
Τ.Ε. σελ. 129-131.
Για σπίτι σελ. 132 τις εργασίες.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση