16.04.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ

Την Πέμπτη, Ημέρα Μνημείων θα κάνουμε μάθημα στο φρούριο της Πάτρας!

ΓΛΩΣΣΑ

Στην τάξη:
Τελειώσαμε την 11η ενότητα. Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών. θα γράψουμε μονο έκθεση και θα προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα.
Για το σπίτι:
1) ασκήσεις 5,6, 1 και 2απο το ΒΑ σελ.75 έως 77

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στην τάξη:
Λύσαμε προβλήματα σύνθετα κεφ. 38.
Για το σπίτι:
Ασκήσεις από ΒΑ κεφ. 38 τα προβλήματα 6 και 7.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Για την Πέμπτη το κεφ.33 ο Θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου, σελ.104,105

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για αύριο Νομούς – Πρωτεύουσες Θεσσαλίας.

Αγγλικά


1.companion p.67-68(copy/dictation)
2.student’s p.74 exe.2
Ομιλος:Workbook p. 63-65

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μιλήσαμε για την παραβολή του ασώτου υιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ