16.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

Αύριο φέρνω μόνο μικρή τσάντα εκδρομής!!

ΓΛΩΣΣΑ

Ρήματα σε -ευω
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 40 το ρήμα ψαρεύω.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 52-53.
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 52.
Γραφή και Ορθογραφία: δεν έχουμε.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 38 ασκ. 12, σελ. 39 ασκ.14 τα ρήματα γυρεύω και ζηλεύω, σελ. 40 ασκ. 15 μόνο το ρήμα κλέβω.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάσκηση στην παρεούλα τoυ 30 και 40 και πρόσθεση με πάτημα στο 30 και 40.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 125 άσκηση 2 την πρώτη στήλη και σελ. 127 άσκηση 2 την πρώτη στήλη.
Τετράδιο εργασιών: σελ. 37
Την Πέμπτη φέρνω και το δ’ τεύχος του Τετραδίου Εργασιών.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 125 και 127 άσκηση 1 και τη δεύτερη στήλη από την άσκηση 2. Εάν δυσκολεύομαι, χρησιμοποιώ την κίτρινη αριθμογραμμή μου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε το Ss(sun, skirt) Και Τt (tiger,Tv).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση