19.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Β σελ 9
– Προσδιορισμοί Χρόνου

ΒΑ σελ 12-13
– Ασκ 3-4-5
Για το σπίτι:
– Β σελ 9: Προσδιορισμοί Χρόνουν
– ΤΕ σελ 11 Ασκ: Ολοκληρώνω την πρώτη στήλη του πίνακα.
– ΤΕΤ Ασκ:
Από ΤΕ σελ 9 απαντάω γραπτά στις ερωτήσεις:
1. Ποια είναι η βασική δράση του προγράμματος WWF Ελλάς;
2. Γράφω τις ενέργειες που έκαναν οι ερευνητές μόλις είδαν το δεύτερο κοπάδι;
3. Γιατί δε συνάντησαν το τρίτο κοπάδι αγριόγιδων;

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (από χθες)

Κάναμε
Β σελ 7-8 Ολοκληρώσαμε μέχρι τους δεκαδικούς αριθμούς

ΦΥΣΙΚΑ

ΤΕ σελ 20-22

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ