16.09.2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ (από χθες)

Κάναμε:
Β σελ 7-8
– Επιγραμματική αναφορά στα βασικά στοιχεία της 1ης Ενότητας σελ 7
– Ανάγνωση των 2 πρώτων παραγράφων του κειμένου σελ 8
Για το σπίτι:
– Καλή ανάγνωση του κειμένου σελ 8 (Θα δωθούν ερωτήσεις κατανόησης για γραπτή απάντηση)

Για σπίτι:
ΤΕ σελ 8 Ασκ 7

ΙΣΤΟΡΙΑ

Φωτοτυπία – Επιγραμματική Επανάληψη της Ιστορίας της Δ’ Δημοτικού (μαθαίνω)
Β & ΤΕ -> ❌

ΦΥΣΙΚΑ

ΤΕ σελ 20-22

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ