16.1.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Μαθητή σελ. 72 και 73 (ανάγνωση)
σελ. 72 γραφή (2 φορές) και ορθογραφία από “Κι όλο έφτιαχνε…ζωγράφος”
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 9 ασκ. 13

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τετρλαδιο Εργασιών σελ. 16 ασκ. 2 (συμπληρώνω τον πίνακα)
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 97

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο σελ. 58 και 59.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εχουμε ανάγνωση το student’s unit 13 και companion unit 13 αντιγραφή τις λέξεις και τις άσκησεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση