17.02.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 12-13.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 25 μόνο τα αρσενικά.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 12.
Γραφή δεν έχουμε.
Για Ορθογραφία κάνω επανάληψη τις λέξεις από το ΑΙ και το ΟΙ.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 27 την άσκηση 13 και σελ. 29.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Επιμείναμε στον άβακα και στις Μονάδες – Δεκάδες.
Βοηθητικές ασκήσεις: σελ. 54 ασκ. 8, σελ. 56 ασκ. 1, σελ. 58 από την ασκ. 4 μόνο τους άβακες.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές ασκήσεις: σελ. 52 και 57.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε από το Student’s το γράμμα Ii igloo-ice cream .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση