17.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 26 – 27.
Επιμείναμε στα ρήματα που τελειώνουν σε – εύω.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Τετράδιο Εργασιών σελ. 26 την άσκηση 1.
Γραφή + Ορθογραφία : Ευχαριστώ. Είσαι πολύ ευγενικός. (5 φορές), Η Ελένη χορεύει. (5 φορές).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 91, σελ. 92 την άσκηση 15.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 39 , σελ. 41 την 1η στήλη, σελ. 42 την 1η στήλη.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 41 – 42 τα υπόλοιπα.
Τετράδιο (Οι αριθμοί από το 80 έως το 90.) Μαθαίνω απέξω τέλεια να ανεβοκατεβαίνω.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Review g, h, i, j και τις λέξεις που ξεκινούν από τα γράμματα αυτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση