17.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Από βιβλίο σελ 31-32
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 68-71 εκτός από ασκ 2,3Για το σπίτι
Γραφή και ορθογραφία από βιβλίο σελ 31 την 1η πρόταση (5 φορές)
Ανάγνωση από βιβλίο σελ 31(3 φορές)
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 70 ασκ 2,3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Άσκηση στο τετράδιο
Από βιβλίο μάθημα 35
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 15,18,19


Στα βιβλία μαθηματικών ΔΕΝ θα κάνουμε όλες τις ασκήσεις γιατί είναι εκτός ύλης.
Για το σπίτι
Από Βοηθητικές Ασκήσεις σελ 16,17


Επισκεφθείτε το Συνοδευτικό Υλικό στο τέλος της σελίδας.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p. 51 ex. 4(αναγνωση το τραγουδάκι).
Companion p. 32 (γραφη μια φορά τις λέξεις). Στο επόμενο μάθημα θα προχωρησουμε στο διάλογο που περιέχει αυτές τις λέξεις.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση