17.03.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε.
Για το σπίτι
Διαβάζω πάλι καλά για ορθογραφία τις λέξεις που γράφονται με μία λέξη από το τετράδιο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ

20 Μαρτίου: γιορτή της ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ! Κατασκευές με χαρτόνια για το βιβλίο με τα αξιοθέατα της Γαλλίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΑΒ σελ. 82, ασκ. 6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση