17.05.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ – Χριστός Ανέστη!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,
Με στόχο τη χρήση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me.gr του Υπουργείου Παιδείας, παρακαλούμε:
 
1. Αν δεν έχετε ήδη εγγράψει το παιδί σας, να το εγγράψετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php
* ο αριθμός μητρώου που ζητάει
– για τους μαθητές Γ’ – Στ’ βρίσκεται στις βαθμολογίες τριμήνου που έχετε πάρει.
– για τους μαθητές Α’ – Β’ θα τους δοθεί.

(Αν το έχετε εγγράψει, ξεκινήστε απ’ το 2):
 
2.  Με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό  που εγγραφήκατε, να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα: www.e-me.edu.gr
 
3. Απ’ τις επαφές, να με αναζητήσετε με το όνομα χρήστη ninikolop και να μου κάνετε αίτημα σύνδεσης.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ακολουθήσει επιπλέον ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης της e-me.
ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε
Διορθώσαμε τα προβλήματα που είχαμε.
πρβλ. 9 στο τετράδιο.
Β.Α. σελ. 63 πρβλ. 16 και σελ. 64-65
Για το σπίτι
Β.Α. σελ. 66-67, σελ. 69 πρβλ. 6.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 194-195
Για το σπίτι
Μελετώ το Κεφάλαιο που κάναμε.

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p. 95 exe.6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κάναμε
Β.Μ. σελ. 45-47
Για το σπίτι
Μελετώ αυτό το Κεφάλαιο.

ΓΑΛΛΙΚΑ

1) αντιγραφή και ορθογραφία σελ. 56
2) αντιγραφή 2 φορές το ρήμα prendre > grammatix pg. 77
3) βιβλίο σελ. 56 ασκ. 8
4) cahier d’activités σελ. 26 ασκ. 7

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ()

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση